Privatlivspolitik for Lepidopterologisk Forening

Til startside

Folketinget har indarbejdet EU’s Persondata Forordning (General Data Protection Regulation) i dansk lovgivning.

Det betyder at foreninger med mere end 250 medlemmer er omfattet af loven.

Lepidopterologisk Forening (LF) er således omfattet af loven.


LF skal derfor gøre rede for

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.


Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Lepidopterologisk Forening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Formand: Christian Videnkjær

Adresse: Lærkehaven 3, 2980 Kokkedal

Telefonnr.: 29611577

Mail: cuv@herlufsholm.dk

Hjemmeside: www.lepidoptera.dk (Info og Kontakt/Formanden)


Behandling af personoplysninger

LF indhenter og opbevarer et medlems navn og adresse. Dette er nødvendigt for at vi kan udsende materiale herunder mødeprogram, bladet ’Lepidoptera’ og årets fundliste til medlemmerne.

Vi registrerer om et medlem har betalt årets kontingent.

Vi opbevarer desuden et medlems telefonnummer og e-mail adresse hvis medlemmet selv har udleveret det til os.

Disse oplysninger udleveres ikke til 3. person.

Ethvert medlem af foreningen kan til enhver tid bede LF om at få rettet oplysninger der er fejlagtige. Dette sker ved henvendelse til: se ovenfor.

Ethvert medlem kan til enhver tid få slettet oplysninger om telefonnummer og e-mail adresse. Dette sker ved henvendelse til: se ovenfor.

Ethvert medlem kan til enhver tid få indsigt i hvilke oplysninger LF har registreret om medlemmet. Dette sker ved henvendelse til: se ovenfor.

Ved et medlems udmeldelse af foreningen sletter LF ikke det tidligere medlems navn og adresse med mindre medlemmet eller boet eksplicit beder os om det.

Dette skyldes at et medlems eller tidligere medlems samling af insekter som oftest overdrages til et af de naturhistoriske museer i Danmark, og det er en stor hjælp for museet at kunne finde tilbage til finderens fulde navn og sidst kendte adresse.


Foreningens elektroniske fundliste Bugbase

Fundlisten består af de oplysninger som medlemmer selv har indregistreret og består af

Denne database anvendes af offentlige myndigheder og museer i naturbeskyttelses øjemed og til forskning generelt.

Hvis en registrering i databasen skal rettes eller slettes kan finderen (den som har foretaget registreringen) selv gøre dette.

Til startside