Lepidopterologisk Forening
- Aktuelt mødeprogram

Lepidopterologisk Forenings møder afholdes, med mindre andet fremgår nedenfor, på adressen Universitetsparken 15, bygning 12, 2100 Kbh. Ø. (Jagtvejsfløjen med indgang på bagsiden af Zoologisk Museum), torsdage kl. 19.30. 
BEMÆRK: Der er der kun få parkeringspladser i området, og man må kun holde i max 15 minutter! Kommer du regelmæssigt til vore møder, kan du evt. få en elektronisk tilladelse, ellers skal du have en engangstilladelse når du kommer til mødet. Henvend dig til vores formand pr. mail eller ved mødet. Et kort over parkeringspladser finder du her.
Det aktuelle mødeprogram i pdf-format. (Hent PDF læser )

Nyhed: Nu kan du tilmelde dig til foreningens mødehusker. Er du tilmeldt, får du en mail om det næste møde 4 dage før det holdes. Af praktiske grunde gælder tilbuddet kun vore medlemmer.

Entomologisk Forenings møder starter 19.30, indgang fra Zoologisk Museums hovedindgang. For detaljer om mødested og møder, se Entomologisk Forenings hjemmeside.

Mødedatoer: 29/9 - 12/10 - 26/10 - 31/10 - 7/11 - 9/11 - 23/11 - 7/12 - 11/1 - 17/3 -

29/9-2017: Nationalpark Skjoldungernes Land og dagsommerfugle

Biolog Søren Grøntved Christiansen, som er medlem af nationalparkens bestyrelse, vil denne dag fortælle om Nationalpark Skjoldungernes Land, som blev indviet marts 2015 som Sjællands første nationalpark. Der er gennem tiderne fundet knapt 50 arter dagsommerfugle indenfor nationalparkens grænser, hvoraf de 36 arter er registreret indenfor de seneste tre år.

Nationalparken ønsker at gøre en særlig indsats for dagsommerfuglene, og i de senere år har Naturstyrelsen blandt andet gennemført drift og pleje i Bidstrup skovene under hensyntagen til sjældne og ualmindelige arter, blandt andet Brenthis ino (engperlemorsommerfugl), Argynnis adippe (skovperlemorsommerfugl) og Clossiana selene (brunlig perlemorsommerfugl).

Mange spørgsmål melder sig for eksempel i forhold til hvordan plejen af engene, som for nuværende fortrinsvis drives som høslæt af botaniske hensyn. Hvordan kan denne tilrettelægges, så det skader B. ino mindst muligt? Andre overvejelser kunne være, hvad der kan gøres for Lycaena virgaurea (dukatsommerfugl), Limenitis camilla (hvid admiral), Satyrium w-album (det hvide w) og Thecla betulae (guldhale) eller om målrettet naturpleje få nogen af de forsvundne arter til at genindvandre. Man kan også overveje, om der for eksempel skal udsættes Clossiana euphrosyne (rødlig perlemorsommerfugl) eller Melitaea diamina (mørk pletvinge). Kom og bidrag til diskussionen.


12/10-2017: Klassifikation, artsbeskrivelser og navne – hvad laver en biosystematiker egentlig?

Thomas Simonsen, Danmarks ”eneste” professionelle lepidopterolog har tidligere været ansat på University of Alberta og Natural History Museum i London. Forrige år vendte han tilbage til Danmark og er nu ansat på Naturhistorisk Museum i Aarhus (NHMA).
Thomas har især arbejdet med sommerfugles evolution, fylogeni, fylogeografi, fylogenomi og diversitet med dagsommerfugle og micros som særligt område men også med de europæiske sommerfugles oprindelse og artsbestemmelse af “problemgrupper”.
Thomas vil denne aften fortælle om systematik, altså det at beskrive organismer og arrangere dem i overskuelige systemer, som utvivlsomt er den ældste disciplin i biologien, fordi vi kort og godt har behov for at sætte navne på organismer for at kunne forholde os til dem.  
Men selvom biologisk systematik er en gammel videnskab, er den hverken gammeldags eller forældet. I en verden, hvor biodiversiteten er under pres, og det er vigtigere end nogensinde at beskrive samme diversitet for at kunne beskytte den, og arbejdet foregår i stigende grad med de nyeste teknologiske metoder. Thomas vil først give et overblik over den biologiske systematiks historie, og derefter, med udgangspunkt i hans eget arbejde med insekter (mest sommerfugle), give et indblik i, hvordan arbejdet foregår i dag.


26/10-2017: Viklerslægterne Pammene, Cydia og Dichrorampha

Eivind Palm kommer og fortæller om ovenstående viklerslægter Pammene, Cydia og Dichrorampha. Han vil fortælle om udseende, kendetegn, levevis og alt muligt andet.
Foredraget er tidligere afholdt i Åarhus-foreningen, og nu er det endelig Lepidopterologisk forenings tur til at få øst af Eivinds viden på området. Hvis nogen har UFO'er med til mødet, prøver vi også at sætte navne på dem.


31/10-2017: Bestemmelsesaften med særligt fokus på bestemmelse af tovinger

Tirsdag d. 31. oktober vil der være bestemmelsesaften i Entomologisk Forening med særligt fokus på bestemmelse af tovinger.
Walther Gritsch, Thomas Pape og David Bille Byriel vil være til stede med kyndig hjælp og vejledning til artsbestemmelse af tovinger. Har du selv nogle dyr liggende, er du hjertelig velkommen til at medbringe disse, men der vil også være mulighed for at låne nogle øve-insekter, hvis du ikke lige selv har nogle tovinger liggende i skuffen.
Vil man hellere bestemme andre leddyrgrupper, er man selvfølgelig også meget velkommen til dette. Der vil være stereolupper og enkelte opslagsværker til rådighed. Tilmelding er ikke nødvendig.
Det vil være muligt at købe øl og vand.
Sted og tid: Universitetsparken 15, bygning 3, 3. sal. Tirsdag d. 31. oktober kl. 18.30-21.30
For hvem: Arrangementet er for alle og ikke-medlemmer er også meget velkomne. Du behøver ikke at have erfaring med at artsbestemme tovinger.


7/11-2017: Entomologisk Forening. Stankelben i urørt og forstligt drevet skov ved David Byriel

Ophør af skovdrift er et middel til at fremme biodiversiteten i danske skove, men der mangler viden om effekten hos en lang række organismegrupper. Stankelben udgør en arts- og talrig gruppe i europæiske skove, og spiller dermed en vigtig rolle i nedbryderkæden samt fødenettet. Som led i et større biodiversitetsprojekt er stankelbendiversiteten blevet sammenlignet i syv skovområder på Østsjælland med urørte og forstligt drevne parceller. Formålet har været at besvare, hvordan skovdrift påvirker diversiteten og artssammensætningen af stankelben. Derudover er der blevet indsamlet en række struktur- og miljøparametre i skovene, som giver os et unikt indblik i stankelbens økologi.
Entomologisk Forenings møder afholdes i konferencelokalet på Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, København. Adgang sker via kælderindgangen under Museets hovedindgang. Dørene vil være åbne fra 19.15 til 19.30. Hvis I ankommer efter 19:30 kan I ringe til Philip (27142046) for at blive lukket ind.


9/11-2017: Plantegaller - et fascinerende naturfænomen

Simon Haarder kommer og fortæller om galler.
Mange naturinteresserede kender til bedeguargalhvepsens prangende røde tentakel-strukturer på roser og kan måske også nikke genkende til de store skudspids-rosetter på pil forårsaget af en lille myggelarve. Men hvordan fremkommer disse deformationer? Hvor udbredte er de, og hvilke organismer kan fremkalde dem? Der vil blive givet en indføring i de mange galledannende organismegrupper, krydret med eksempler på gallernes imponerende morfologiske diversitet. Et udvalg af galler medtages til nærmere inspektion efter foredraget.


23/11-2017: Marokko – et af de få tilgængelige lande i Nordafrika

Carsten Hviid fortæller om sine fire ture til Marokko og viser billeder.
Knud Larsen, Ole Karsholt og Danny Nilsson har på skift deltaget i turene. Der vises også dyr fra turene.


7/12-2017: Julemøde - årets bankobegivenhed

Carsten og Ingelise vil som sædvanlig lede os gennem de spændende spil med dertil hørende flotte præmier. Du medbringer familien og kontanter til køb af plader. Husk at vi spiser sammen inden spillet så medbring også aftensmaden. Foreningen byder på kaffe/ the og en lille én. Øl og vand kan købes til de sædvanlige lave priser. Vi plejer at blive mange, så kom i god tid.
Bemærk: vi spiser klokken 19.00, og banko starter klokken 19.30. Dørene er åbne fra klokken 18.30-18.50.


11/1-2018: Årets billeder

Medlemmerne viser billeder fra 2017-sæsonen. Alle korte (10-15 minutter) indslag er velkomne, det vil sige omkring 25-30 billeder. Der er computer og projektor i mødelokalet.
Har I længere serier, som I gerne vil vise, så book en hel aften med billeder og fortællinger.


17/3-2018: Entomologisk Årsmøde i København 17-18. marts 2018

Lepidopterologisk Forening er denne gang vært for årsmødet 2018, som afholdes i lokaler i den tidligere Avedørelejr. Der er let adgang pr. bil via motorvejsnettet, og på det overfor liggende vandrerhjem "Belægningen" kan overnatning bookes.
Mere om Årsmødet følger på vores hjemmeside og i mødeprogrammet.

Til sidens top