Diversitetskort for danske sommerfugle (Lepidoptera)
Data fra de entomologiske foreningers
database Bugbase

Info om kort og data

Totalt antal arter
Ingen total

Ingen rødlistedata
Rødliste 2009, alle
   RE Forsvundet
   CR Akut truet
   EN Moderat truet
   VU Sårbar
   NT Næsten truet

Rødliste 1997, alle
   EX Forsvundet
   E Akut truet
   R Sjælden
   V Sårbar
   X Særligt opm.krævende

Evt. skilleår kun med rødlistedata
kun med rødlistedata